Erasmus KA171

W ramach Programu Erasmus+, akcja KA171 - mobilność z krajami niestowarzyszonymi z Programem Erasmus+ (nie będącymi uczestnikami Programu)  polskie uczelnie mają możliwość realizowania projektów mobilnościowych obejmujących:

  • wyjazdy na studia częściowe do/z krajów partnerskich - z reguły semestr (studenci)
  • wyjazdy dydaktyczne do/z krajów partnerskich - min. 5 dni roboczych (nauczyciele akademiccy)
  • wyjazdy szkoleniowe do/z krajów partnerskich - min 5 dni roboczych (pracownicy uczelni).

Aby móc realizować powyższe działania, polska uczelnia musi złożyć stosowny wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+) oraz podpisać umowy dwustronne o określonym formacie z uczelniami z krajów partnerskich. Po zaakceptowaniu wniosku uczelnia ponosi odpowiedzialność zarówno za całość rozliczeń finansowych (w tym wypłatę stypendiów indywidualnym uczestnikom oraz raporty finansowe) jak i merytoryczną jakość projektu (w tym działania realizowane przez uczelnie partnerskie). 

Uczelnia z kraju partnerskiego zobowiązuje się do przestrzegania wymogów Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego obowiązującej w okresie 2021-2027.

Indywidualne wyjazdy realizowane są na zasadach analogicznych do wyjazdów w ramach akcji KA131 - mobilność z krajami uczestniczącymi w Programie Erasmus+  (dokumenty, przygotowanie wyjazdu, uznanie efektów kształcenia, uznanie efektów pobytu w karierze zawodowej). 

Kraje partnerskie KA171 pogrupowane są w następujące regiony (por. Przewodnik po Programie Erasmus+):

 

1. Western Balkans

2. Neighbourhood East

3. South-Mediterranean countries

4. Russian Federation (territory of Russia as recognised by international Law)

5. Asia

6. Central Asia

7.  Middle East

8.  Pacific

9.  Sub-Saharan Africa

10. Latin America

11. Caribbean

12. US and Canada

13. Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

14. Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/organisations/learning-mobility-of-individuals/higher-education-students-and-staff


Wydziały Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zainteresowane podjęciem współpracy z uczelniami z krajów partnerskich w ramach akcji KA171 proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej